Interview

Pedagogisch medewerker als babyspecialist

Per januari 2023 moeten alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken in de kinderopvang de opleiding tot babyspecialist hebben gevolgd. Eén van de eisen uit de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Het doel: hogere kwaliteit van baby-opvang door meer kennis bij pedagogisch medewerkers.

Op kinderdagverblijf Sportlaan in Zwolle werkt pedagogisch medewerker Iris Pruijmboom. Zij volgt de opleiding tot babyspecialist. We vroegen haar wat dit in de praktijk betekent voor medewerkers én baby’s.