Femke Schipper

Beleidsmedewerker met passie voor veiligheid

“Sinds 1 januari 2019 ben ik officieel beleidsmedewerker bij Doomijn, maar ook in mijn rol als directieondersteuner heb ik al veel te maken gehad met beleidszaken. Eigenlijk is het schrijven van beleid maar een klein onderdeel van het werk. Leuk om eens te kunnen vertellen wat ik eigenlijk doe en waar mijn motivatie vandaan komt!

Toen ik net van school kwam, ging ik aan de slag als inval pedagogisch medewerker. Toen ik een jaar in dienst was, rekende ik op een periodiek in mijn salaris, maar kreeg die niet. Het stond weliswaar in de CAO dat ik er recht op had, maar de organisatie waar ik destijds werkte deed daar op dat moment nog niet aan mee. Ik schreef een brief en kreeg alsnog mijn periodiek. Vanaf dat moment kende ik de CAO uit mijn hoofd, want hé, blijkbaar moet je zelf opletten! Later, als locatiecoördinator, had ik eenzelfde ervaring maar dan met de Wet Kinderopvang. Ik kreeg een conceptrapport van de GGD met een handhavingsadvies maar was er van overtuigd dat we ons netjes aan de wet hadden gehouden. In die zienswijze beargumenteerde ik mijn standpunt, waarna de GGD het handhavingsadvies introk. Dat gaf voldoening en mijn interesse voor ‘de regeltjes’ was nog meer gevoed. Met een aantal locaties onder mijn hoede ontwikkelde ik daarnaast een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Wat vangen we veel kinderen op! Dagelijks worden deze kinderen door ons begeleid en verzorgd, en elke ouder rekent erop dat dit zorgvuldig en veilig gebeurt. Ze vragen er zelden naar want ze vinden dit een vanzelfsprekendheid.

Een kind kwijt

Ik herinner mij nog goed dat we op locatie een kind kwijt waren. We stonden te wachten bij school maar het kind was er niet meer. Door navraag bij school wisten we dat hij daar wel gewoon geweest was. Uit een telefoontje met de ouders bleek dat hij ook niet thuis was en echt bij ons hoorde te zijn… stress! We besloten de kinderen uit zijn klas te bellen; misschien wisten zij iets? In een dergelijke situatie gaat de tijd snel, het eerste halfuur was al voorbij. Ik wist dat ik volgens de protocollen op dat moment de politie moest bellen en dacht: “Pff, is dat nu al nodig? Wat heftig, kunnen we niet nog heel even afwachten?” Maar tegelijkertijd dacht ik: “Oké, deze locatie valt onder mijn verantwoordelijkheid en ik heb twee keuzes. Ik kan volgens protocol de politie bellen en wellicht komen ze voor niks. Ik kan ook wachten met bellen maar als het dan echt misse boel is moet ik gaan uitleggen waarom ik niet eerder een hulpinstantie ingeschakeld heb.” Met de eerste optie kan ik leven, met de tweede optie niet want dat zou ik mezelf nooit vergeven. De politie kwam aan op het moment dat we net het verlossende telefoontje kregen; het kind was met een vriendje meegegaan. Opluchting bij iedereen en complimenten van de politie en van ouders voor het zorgvuldig handelen; ook zij hebben liever dat ze er tijdig bij betrokken worden.

“Dagelijks worden deze kinderen door ons begeleid en verzorgd. Elke ouder rekent erop dat dit zorgvuldig en veilig gebeurt.”

Bewuste risico's

In dit speelveld ontwikkelde ik mijn passie voor veiligheid. Veilig handelen betekent voor mij niet per se dat alle risico’s dichtgetimmerd moeten worden. Op de locaties waar ik werkte stond in de risico-inventarisatie met regelmaat “het risico wordt geaccepteerd”. Ik stel mezelf altijd de vraag wat het ergste is dat er kan gebeuren. Als dat een schrammetje is dan is dat gewoon vooral heel gezond, als dat een nekbreuk is wordt het een ander verhaal en moet je zorgen dat je het risico gaat beheersen. Waar het mij om gaat is dat we bewust met risico’s omgaan; dat we nagedacht hebben en dat we zorgen dat we onze maatregelen borgen. Dat zijn we verplicht aan de kinderen, aan de ouders en aan onszelf, zodat we een ieder recht in de ogen kunnen kijken als er iets mis gaat. Veiligheid, wetgeving, protocollen; het zijn niet de meest populaire items rondom het vak kinderopvang en ik hoor vaak dat het als beperkend wordt ervaren. Ik deel die mening natuurlijk niet en met veel enthousiasme hoop ik dat iedereen er net zoveel plezier in krijgt als ik. Wie dit goed doet, biedt kinderen die vereiste veilige omgeving. Wie dit goed doet, maakt gebruik van alle mogelijkheden die de wet geeft. Wie dit goed doet, heeft een stevige basis gelegd voor de excellente kwaliteit waar Doomijn voor staat!”

"Wie dit goed doet, heeft een stevige basis gelegd voor de excellente kwaliteit waar Doomijn voor staat!”

Werkzaamheden

Hieronder vind je een globaal overzicht van mijn werkzaamheden en de dingen waarvoor je mij kan benaderen. Hoe vaker hoe beter, want samen komen we verder dan alleen!

 • Schrijver van het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de bijbehorende werkinstructies, beleidstukken en protocollen. Voor jullie ben ik de vraagbaak op dit gebied.
 • Acties uitvoeren die voortkomen uit de organisatiebrede risico’s. Beleid schrijven, implementeren, evalueren, actualiseren hoort daar bij.
 • Schrijver van de pages ‘Focus op kwaliteit’ om jullie op de hoogte te brengen van belangrijke zaken, actualiteiten of beleidswijzigingen.
 • Vakinhoudelijke aansturing en samenwerking met de kwaliteitscoaches en het uitvoeren van bijbehorende opdrachten. Onlangs hebben we bijvoorbeeld de BHV-mappen aangepast.
 • Samen met Désirée beheer ik de mailbox beleidsmedewerker@doomijn.nl van Doomijn, waaruit we jullie adviseren rondom veilig slapen, medicijngebruik, anafylaxie enz. We checken jullie vragen altijd aan de hand van actuele landelijke adviezen zodat we altijd up-to-date zijn.
 • Centraal contactpersoon van de GGD’s . Elk jaar voer ik samen met de managers gesprekken met de GGD’s om ons beleid en hun toezicht op elkaar af te stemmen.
 • Managers ondersteunen bij het schrijven van zienswijzen en het oplossen van handhaving van de gemeente.
 • Controleren van alle GGD-rapporten om daaruit verbetermaatregelen te filteren.
 • Coördinator Crisisteam. Het crisisteam is er om pedagogisch medewerkers te ondersteunen bij acute situaties die mogelijkerwijs kunnen uitmonden in een crisis. Zit jij in je maag met een bepaalde situatie en kan je je manager niet bereiken (bijvoorbeeld ’s avonds) dan mag je altijd bellen en kijken we samen wat nodig is.
 • Adviseren van het management rondom wettelijke wijzigingen en actualiteiten.
 • Klachtenfunctionaris Doomijn. Klachten die niet op locatieniveau worden opgelost komen bij mij.
 • Beheer van documenten op Intravers (en vooral gemotiveerd de vindbaarheid dit jaar te verbeteren).
 • Afnemen van audits.