Désirée Dobma - Pedagogisch Beleidsmedewerker

Pedagogisch beleid in de praktijk

“Een beleidsmedewerker schrijft beleid, toch? Dat klopt. Beleid is het woord voor doelen die gerealiseerd moeten worden en de manier waarop dat gaat gebeuren. Hoe past dit werk dan bij mij? Ik met mijn missie, mijn diepste drijfveer, om bij te dragen aan wat kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen? Zodat ze opgroeien tot evenwichtige volwassenen, die van betekenis zijn voor zichzelf en de wereld om hen heen én die blij zijn met wat ze doen? Dit klinkt als een contrast, toch ben ik héél gelukkig in mijn werk als pedagogisch beleidsmedewerker, en vertel je graag wat meer over wat ik doe."

“Mijn missie is om bij te dragen aan wat kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen."

Doelen behalen en het pedagogisch beleid aanscherpen

Bij Doomijn begint alles met een visie: waar staan we voor? Waar willen we voor gaan en wat is onze toekomstdroom voor alle kinderen die we mogen opvangen, voor hun ouders en de maatschappij? Deze visie bedenk ik niet alleen; in mijn werk haal ik zoveel mogelijk informatie op bij alle betrokkenen. Jullie dus. En de managers en pedagogisch coaches. Maar ook bij allerlei betrokken partijen, zoals de gemeentes, onderwijs, jeugdzorg en het consultatiebureau. Dan is het handig dat mijn kennis van de nieuwste inzichten over pedagogiek en de ontwikkeling van het kind up-to-date is; daarvoor lees ik vakliteratuur en ga ik naar congressen.

Bij het maken van ons beleid hebben we te maken met de Wet Kinderopvang, en op een heel aantal plekken ook het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’. Het is belangrijk dat ik op de hoogte ben van de nieuwste wetswijzigingen en -voorstellen. Bijna dagelijks lezen Femke en ik teksten die beginnen met ‘Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau…’ enzovoort. Onze uitdaging is om te beschrijven hoe wij ons aan de wetten houden en deze te vertalen naar de visie van Doomijn in ons pedagogisch beleid. Jaarlijks doorlopen we voor iedere werkwijzer, protocol of beleidsstuk over jullie pedagogisch handelen de cirkel van vormen, implementeren, evalueren en actualiseren.

Voorbeeld 1

Is de manier waarop we activiteiten aanbieden nog geschikt?

Samen met het consulententeam start ik een project rondom ons activiteitenaanbod. Hoe werken we aan de vier opvoedingsdoelen en wat vinden we daarbij zelf belangrijk? Willen we wel of geen digitale media aanbieden? jouw bijdrage hierin is meer dan welkom! We komen vanzelf bij je langs.

Voorbeeld 2

Met welke methode volgen we de ontwikkeling van de kinderen?

Past onze manier waarop we de ontwikkeling van kinderen volgen nog bij ons? Voldoet dit nog aan de wet? Is deze manier voor de pedagogisch medewerkers het meest werkbaar? En hoe werken we hier dan mee? We bekijken dit elk jaar opnieuw. Ook hierbij geldt: jouw input is voor ons erg belangrijk!

Adviseren en begeleiden bij deskundigheidsbevordering

Het pedagogisch beleid is voor en van jou. Jij geeft er handen en voeten aan, en voelt het hopelijk in je dna. Daarom ben ik er in mijn werk ook om jou advies te geven en te begeleiden voor deskundigheidsbevordering. Samen met de pedagogisch coaches heb ik het coachplan Doomijn 2020 geschreven. Deze kunnen we gebruiken bij het vormen en uitzetten van onze scholing. Op de afdeling Pedagogiek, Kwaliteit en Ontwikkeling werken we daarvoor samen met collega’s van de afdeling HR. Ik vind het belangrijk om iets te bedenken dat in de praktijk ook écht werkt. Daarom werk ik als coach op een aantal locaties en kom je mij misschien weleens tegen bij een werkbezoek.

Informatie overdragen

Wat tot slot ook bij mijn functie hoort is voorlichting geven, advies uitbrengen en informatie overdragen over het pedagogisch beleid. Zowel intern als extern. Bijvoorbeeld door een manager advies te geven voor gesprekken met het onderwijs, over het samenbrengen van onderwijsdoelen met onze opvoedingsdoelen. Of ik geef een gastles aan studenten – wie weet toekomstige collega’s -over hoe de theorie die zij leren in de praktijk werkt. Onze klantadviseurs geef ik training over onze nieuwste producten, zodat zij die informatie aan ouders kunnen overbrengen. Soms ben ik ook projectleider. Zoals van het project ‘100 talenten in Zwolle’, waar ik mij bezighoud met de vragen: hoe zorgen onderwijs en kinderopvang samen voor gelijke kansen voor alle kinderen en hoe besteden we onze subsidie zinvol?

Een pedagogisch beleidsmedewerker schrijft dus inderdaad beleid. Hiervoor ben ik veel in contact met alle betrokkenen bij onze kinderopvang die dezelfde missie hebben als ik. En zeker met jou als pedagogisch medewerker. Mail me gerust!