Zo werkt Doomijn met

Pedagogisch Coaches

Inmiddels bestaat het team van Pedagogisch (VVE-)Coaches uit tien mensen! Met het bestaande beleid in hoofd en handen coachen zij alle pedagogisch medewerkers, implementeren beleid en brengen signalen van de locaties over naar de pedagogisch beleidsmedewerkers.

In het coachplan staan alle onderdelen die geboden worden aan elke pedagogisch medewerker. Dit hangt samen met jouw recht op coaching en onze plicht deze ondersteuning te bieden. We doen dit veelal in teamvorm. Zo valt dit binnen de verplichte scholing en kost het jou de minste tijd. Daarnaast wordt er vraaggericht gecoacht, individuele gesprekken gevoerd of worden er video-opnames gemaakt en samen nabesproken (video interactie begeleiding). Dit laatste brengt inzichten in wat de kinderen daadwerkelijk nodig hebben; wat vragen ze van ons met alle initiatieven die zij nemen? Je krijgt de tijd dit op microniveau met je coach te analyseren. Een pedagogisch medewerker kan te alle tijde ondersteuning vragen van de coach.

Een VVE-coach coacht naast het pedagogisch handelen volgens het beleid van Doomijn ook op het werken met de VVE-methode waar je volgens afspraken met de gemeente mee werkt.

Coachschrift

Vastleggen & borgen

Alle coachings- en ontwikkelingsbijeenkomsten met je pedagogisch coach mag je zelf vastleggen in je eigen ‘bullet journal’ coachschrift. We zijn verplicht om vast te leggen dat elke pedagogisch medewerker van Doomijn coaching ontvangt. Omdat we een vertrouwensrelatie erg belangrijk vinden en rekening willen houden met jouw privacy, vragen we je om dit zelf te doen. Daarnaast kun jijzelf als geen ander vastleggen wat voor inzicht je hebt gekregen, wat je de volgende dag anders gaat aanpakken of wat jij in de komende weken wil bereiken met een volgende stap, bijvoorbeeld.

Hoe? Zonder dat het nog iets extra’s van je vraagt. Want taken heb je genoeg! Daarom krijg je een bullet journal; zo’n schriftje met puntjes. Niet om ‘kamertje verhuur’ te spelen, maar tekenen mag wel. Leg op eigen (creatieve) wijze over elke coachontmoeting iets vast. Je coach zal erom vragen. Het mag al een tekeningetje van een zonnetje zijn, als jij bijvoorbeeld als voornemen hebt: ik ga elk kind bekrachtigen als ik ze zie stralen in hun spel. Kleine moeite dan toch?

Aandachts-functionaris

De coaches zijn ook aandachtsfunctionaris in het ‘Protocol bij vermoeden van kindermishandeling en/of grensoverschrijdend gedrag’. Dit betekent dat zij een centrale en adviserende rol hebben in de stappen rond het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ons team borgt dat er jaarlijks aandacht is voor het onderwerp binnen Doomijn Kinderopvang en is deskundig en geschoold in alle stappen. Bij de minste twijfel en bij elk ‘niet pluis gevoel’ mag je altijd je pedagogisch coach bellen. Zó maak jij het verschil!

Bereikbaarheid

Je kunt de pedagogisch coaches altijd bereiken via hun algemene mailadres: pedagogischcoaches@doomijn.nl. In vakanties zorgen we altijd zelf voor vervanging. Je krijgt altijd een mail met wie je kunt bereiken als je eigen coach afwezig is.

Weten waar je jouw pedagogisch coach kunt bereiken?