Ondersteuning door de VVE-coaches

Observeren, overleggen, adviseren: Charissa, Ingrid en Marieke zijn de VVE-Coaches van Doomijn. “Een erg leuke veelzijdige en afwisselende baan waarin we als collega-coaches ook veel sparren en samen overleggen”, aldus het team. Zij vertellen je graag meer over wat hun functie inhoudt en hoe zij jou als pedagogisch medewerker ondersteunen in je werk.

“Een erg leuke, veelzijdige en afwisselende baan waarin we als collega-coaches ook veel sparren en samen overleggen”

Methode Kaleidoscoop

“In eerste instantie hebben we de taak van de gemeente Apeldoorn gekregen om de pedagogisch medewerkers te ondersteunen bij het uitvoeren van de methode Kaleidoscoop. Bij deze methode staat actief leren voorop. De peuters spelen, de pedagogisch medewerkers observeren hen, brengen de ontwikkeling in beeld en vullen het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) in. Met een leerrijke en gevarieerde speelomgeving, een overdacht dagprogramma en spel- en taalaanbod en door mee te spelen, sluiten zij aan bij de naaste ontwikkeling van de peuters.

Zorgen

Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind, kijken wij mee. We brengen in kaart wat we zien bij de kinderen, geven adviezen en bespreken dit samen met de pedagogisch medewerker en met ouders. Daarna brengen we, met toestemming van ouders, de zorgen in bij het consultatiebureau en bespreken we samen wat vervolgstappen zouden kunnen zijn. We zijn ook sparring partners voor de pedagogisch medewerkers: samen bespreken we hoe zij het beste met die ouder in gesprek kunnen gaan over zorgen die zij hebben. Dit kan een pedagogisch medewerker net wat meer zelfvertrouwen geven om het gesprek in te gaan.

Voorbeeld

Koppelschool

Alle VVE-locaties hebben een koppelschool. De pedagogisch medewerkers hebben de directe contacten met de scholen en wij zijn hierin ondersteunend; we overleggen met de VVE-coördinatoren van scholen en geven invulling aan de richting die we in gaan. Samen schrijven we een ontwikkelplan waar we het komende schooljaar mee aan de slag gaan.

VVE-coaching in 2020

Onze focus ligt dit jaar op ‘hoe maak je de cirkel rond’: van observeren naar noteren, evalueren en nieuwe activiteiten bedenken op basis van de observaties. We onderzoeken samen met de pedagogisch medewerkers wat er nu gebeurt op de werkvloer (bijvoorbeeld door een zelfevaluatie-instrument in te vullen, of door middel van video-interactiebegeleiding). Doen we wat er van ons wordt verwacht? We verdiepen ons tijdens VVE-overleggen in waaróm we nu eigenlijk alles (horen te) noteren en gaan op basis daarvan met elkaar in gesprek. We stellen onszelf doelen waar we aan gaan werken.

Intervisie

Naast de VVE-overleggen organiseren we jaarlijks een intervisiemoment waarin pedagogisch medewerkers van alle locaties in Apeldoorn elkaar ontmoeten. Tijdens deze intervisie delen we met elkaar wat er op verschillende locaties gebeurt en komen pedagogisch medewerkers vol inspiratie terug op hun eigen locatie. Daar gaan ze met nieuwe, frisse ideeën aan de slag. We coachen voornamelijk op de werkvloer. We observeren in de groep en geven feedback aan de pedagogisch medewerkers.”