De aandachtsfunctionaris

huiselijk geweld en kindermishandeling

In het vak ‘kinderopvang’ komen we helaas ook dingen tegen die we liever nooit zouden zien. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 3% van alle kinderen blootgesteld wordt aan een vorm van kindermishandeling. De pedagogisch medewerker heeft hierin een signalerende rol. Deze rol is van groot belang voor de veiligheid van het kind. De pedagogisch medewerkers hoeven dit niet alleen te doen want de aandachtsfunctionarissen zijn hiervoor hét aanspreekpunt binnen Doomijn.

1.

Wat doet een aandachts- functionaris?

Een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling zorgt ervoor dat alle pedagogisch medewerkers de meldcode kennen. De aandachtsfunctionaris coördineert het signaleringsproces en de verwijzing en zorg rondom het kind en het gezin bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Daarnaast is de aandachtsfunctionaris vraagbaak voor de andere medewerkers en geeft advies over de aanpak van kindermishandeling, zowel beleidsmatig als uitvoerend.

2.

Wanneer kun je terecht bij een aandachtsfunctionaris?

Pedagogisch medewerkers kunnen bij de aandachtsfunctionarissen terecht voor ondersteuning en advies bij:

  • een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling
  • vermoeden van geweld of een zedendelict door een medewerker
  • seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

3.

Wie is aandachtsfunctionaris bij Doomijn?

Elke pedagogisch coach binnen Doomijn is aandachtsfunctionaris. Zij worden elk jaar geschoold door de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling).